مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

ترمینال ارت

ترمینال ارت

ویژگی ها

.

توضیحات

2.5MM  مارک RAAD 

رعد مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)