مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

رله 4 کنتاکت

رله 4 کنتاکت

ویژگی ها

ایتالیایی/PYF14 ESN/12V-مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

OMRON/CHNT

زیمنس-اشنایدر- ,وایدمولر مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)