مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

رنگ اپوکسی مشکی

رنگ اپوکسی مشکی

ویژگی ها

20 کیلویی هاردنر

توضیحات

کلرا ، 20 کیلویی هاردنر