مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

ماکارانی (نوار فرم ) قطر 8 میلیمتر

ماکارانی (نوار فرم ) قطر 8 میلیمتر

ویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

توضیحات

قطر 8 میلیمتر