مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

کابل 3 فاز

کابل 3 فاز

ویژگی ها

..

توضیحات

5رشته در 6

 

خراسان مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)